trach nhiem xa hoi cua truy xuat viet

Truy Xuẩt Việt luôn luôn duy trì sự phát triển bền vững và cam kết thực hiện tốt trách nhiệm với công đồng, xã hội.  Bản chất công việc của Truy Xuất Việt cũng mang ý nghĩ vô cùng lớn lao đó là cùng công đồng xây dựng nền móng thúc đẩy thực phẩm sạch phát triển vững mạnh hơn.