Tiêu chuẩn GlobalGap – G.A.P là gì ?

Tiêu chuẩn Globalgap là một trong những tiêu chuẩn quốc tế nhằm giúp người sản xuất có ý thức trong việc sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm tốt. Chính vì thế yêu cầu và kiểm tra chặt chẽ hơn trọng việc giám sát an toàn thực phẩm cùng với vai trò và trách nhiệm của người sản xuất đối với sản phẩm.

I. Tìm hiểu chung về tiêu chuẩn globalgap

1.1 Tiêu chuẩn Globalgap là gì

GlobalGap (tên đầy đủ: Global Good Agricultural Practice), gọi là Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu, là một bộ tiêu chuẩn (tập hợp các biện pháp kỹ thuật) về thực hành nông nghiệp tốt được xây dựng để áp dụng tự nguyện cho sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch cho các nông sản (bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) trên phạm vi toàn cầu.
Tiêu chuẩn này chứng nhận toàn bộ quá trình sản xuất ra sản phẩm từ đầu vào để khi ra thành phẩm.

1.2 Điều kiện để đạt chứng nhận Globalgap

Globalgap có 252 tiêu chuẩn trong đó có 36 tiêu chuẩn bắt buộc và 127 tiêu chí có thể tuân theo đến mức 95% cũng được chấp nhận và có 89 kiến nghị khuyến cáo nên thực hiện.
Một sản phẩm được chứng nhận Globalgap chứng tỏ sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để khách hàng có thể tìm hiểu được nguồn gốc.
Để đạt tiêu chuẩn( hay chứng nhận) GlocbalGAP, người sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ phải thiết lập một hệ thống kiển tra và giám sát an toàn thực phẩm từ khâu bắt đầu nông straij canh tác đến khi thu hoạch chế bién và lưu trữ.
Những người liên quan phải ghi chép lại toàn bộ quá trình sản xuất từ khâu xuống giống đến khi thu hoạch và bảo quản. Nhằm phòng ngừ khi xảy ra sự cố như ngôj độc thực phẩm hay dư lượng hoá chất vượt ngưỡng cho phép có thể truy xuất nguồn gốc nhanh chóng chính xác và chi tiết.

II. Lợi ích khi đạt tiêu chuẩn Globalgap

Globalgap đang được thực hiện trên 3 lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp bao gồm trồng trọt chăn nuôi và thuỷ sản

2.1 Lợi ích đối với người tiêu dùng:

Có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm và thông tin doanh nghiệp sản xuất một cách rõ ràng, chính xác và nhanh chóng.
– Dễ dàng mua được những sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng tốt và tuyệt đối an toàn cho sức khỏe khi sử dụng

2.2 Lợi ích đối với doanh nghiệp:

Tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn và chất lượng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng.
– Chứng minh với khách hàng về việc các sản phẩm của doanh nghiệp được sản xuất tuân theo phương pháp thực hành nông nghiệp tốt, nhằm tạo độ tin cậy để khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm của mình.
– Giảm rủi ro ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp khi đưa những sản phẩm có vấn đề về an toàn thực phẩm vào thị trường.
– Tăng cường hiệu quả của các quy trình và hoạt động quản lý nông trại, cũng như nắm bắt tình hình về đường đi của sản phẩm.
– Nâng cao ý thức người sản xuất trong việc tạo ra sản phẩm tốt, bảo vệ môi trường và đảm bảo lợi ích xã hội.
– Sản phẩm nông nghiệp và thủy sản theo tiêu chuẩn GlobalGAP sẽ được thừa nhận trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là dễ dàng được chấp nhận ở những thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Mỹ…
Đời sống ngày càng phát triển kéo theo ý thức người dân càng được nâng cao. Tiêu chuẩn Gobalgap không chỉ còn là chứng minh sự tin cậy mà đó là sự bắt buộc ngầm để nhà sản xuất dễ dàng cạnh tranh với những sản phẩm khác cùng loại trên thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *